19. PSIHIJATRIJSKI DANI s međunarodnim sudjelovanjem

Datum održavanja: 2.-5.10.2024.
Mjesto održavanja: Hotel Olympia, Vodice
Rana kotizacija: do 5.10.2024.
Rok za prijavu sažetaka: 31.8.2024.

PRIJAVA INFO   PRIJAVA ZA DOGAĐAJ   SAŽETAK INFO   PRIJAVA SAŽETAKA

KNJIGA SAŽETAKA | PREUZIMANJE (PDF)

19. PSIHIJATRIJSKI DANI s međunarodnim sudjelovanjem

2.-5.10.2024.
Hotel Olympia, Vodice